CÁC CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI

Thị trường chứng khoán là lĩnh vực phong phú, đa dạng và phức tạp. Đây là nơi mua bán, trao đổi, chuyển nhượng các loại chứng khoán. Để theo dõi được sự biên động của thị trường, các nhà đầu tư thường tham khảo các chỉ số được gọi là chỉ số thị trường chứng khoán thế giới.

Chỉ số chứng khoán thế giới có những chỉ số nào

Các chỉ số chứng khoán thế giới là giá trị thống kê phản ánh tình hình của thị trường cổ phiếu.  Nó được tổng hợp từ danh mục các cổ phiếu theo một phương pháp nhất định. Các danh mục sẽ bao gồm các cổ phiếu có những điểm chung như cùng niêm yết tại một sàn chứng khoán, cùng ngành hay cùng mức vốn hoá thị trường.

Trên thế giới, mỗi quốc gia đều có những chỉ số chứng khoán riêng. Các chỉ số chứng khoán nổi tiếng thế giới có thể kể tới là: Chỉ số công nghiệp Dow Jones, S&P 500 của Hoa Kỳ, FTSE 100 của Anh, CAC 40 của Pháp,  DAX của Đức, Nikkei 225 của Nhật.

Thị trường chứng khoán là lĩnh vực phong phú, đa dạng và phức tạp. Đây là nơi mua bán, trao đổi, chuyển nhượng các loại chứng khoán. Để theo dõi được sự biên động của thị trường, các nhà đầu tư thường tham khảo các chỉ số được gọi là chỉ số thị trường chứng khoán thế giới.

Sơ bộ các chỉ số chứng khoán thế giới

Chỉ số Dow Jones: Là một trong những chỉ số chứng khoán thế giới được tạo bởi Charles Dow. Chỉ số này tính giá trị của 30 công ty cổ phần lớn nhất và có nhiều cổ đông nhất nước Mỹ. Chỉ số này được tính theo bình quân gia quyền giá nhằm chỉnh lại các số sa việc tách cổ phần và các sửa đổi khác.

S&P 500: Viết đầy đủ trong tiếng anh là Standard & Poor’s 500 Stock index, được phát triển và cập nhật bởi S&P Dow Jones Indices và chủ sở hữu lớn nhaaft là tập đoàn McGraw Hill Financial.

Chỉ số này là cổ phiếu dựa trên cổ phiếu phổ thông của 500 công ty có vốn hoá thị trường lớn nhất niêm yết trên NYSE hoặc NASDAQ. Chỉ số S&P 500 là một trong những chỉ số khách quan và được các nhà đâu tư quan tâm nhất và xem nó như là tư liệu tốt nhất của thị trường chứng khoán của Mĩ cũng như là một chỉ số chủ đạo của nền kinh tế.

FTSE 100: Chỉ số 100 chứng khoán của Financial Times được đưa vào hoạt động bởi tập đoàn FTSE. Nó là một chỉ số cổ phiếu của 100 công ty có giá trị vốn hoá thị trừng lớn nhất được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán LonDon. Chỉ số này là thước đo cho sự thịnh vượng của các doanh nghiệp được điều chỉnh bỏi luật công ty Vương quốc Anh.

CAC 40: Chỉ số chứng khoán quan trọng của Pháp viết tắt của Cotation Assistee en Continu được tính ở sàn chứng khoán Euronext Parist.. Chỉ số này được tính bằng trung bình của tổng giá trị 40 công ty lớn nhất nước Pháp. Tuy vậy, các công tu này hầu như là công ty đa quốc gia nên khi mua cổ phiếu các công ty này có nghĩa với việc đầy tư vào thị trường thế giới.

DAX 30: viết tắt từ Deutscher Aktien IndeX 30. Đây là chỉ số quan trọng nhất của sở giao dịch chứng khoán Frankurt. CHỉ số này dựa trên 30 loại cổ phiếu blue chip được giao dịch ở Sở giao dịch chứng khooán Frankurt.

Nikkei 223: Là chỉ số giá bình quân gia quyền của 225 loại cổ phiếu tính bằng đồng Yên lớn nhất tại Nhật. Chỉ số Nikkei là một trong những chỉ số dễ biến động nhất nên giao dịch chỉ số Nikkei chỉ dành cho các nhà giao dịch dũng cảm và giàu kinh nghiệm