CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THIÊN THẦN VÀ NHÀ ĐẦU TƯ MẠO HIỂM KHÁC NHAU NHƯ NÀO?

 Các nhà đầu tư thiên thần và nhà đầu tư mạo hiểm đang hai là khái niệm được cộng đồng khởi nghiệp quan tâm. Nhìn chung có thể nói nhà đầu tư thiên thần đang tìm kiếm những mục tiêu tương tự với nhà đầu tư mạo hiểm , nhưng các công ty khởi nghiệp nên biết rằng giữa nhà đầu tư thiên thần và nhà đầu tư mạo hiểm vẫn có những sự khác biệt đáng kể và đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược tài chính của các công ty khởi nghiệp. Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn sự trái ngược rõ ràng mà bạn nên biết:

CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THIÊN THẦN VÀ NHÀ ĐẦU TƯ MẠO HIỂM LÀ GÌ?

Các nhà đầu tư thiên thần là các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao, trên 1 triệu đô (không bao gồm giá trị căn nhà), hoặc là các cá nhân có thu nhập trên 200.000 đô/năm với kỳ vọng tài sản, thu nhập này sẽ tiếp tục duy trì trong tương lai. nhà đầu tư mạo hiểm được hình thành rất điển hình dưới dạng Công ty Hợp danh hữu hạn trong đó các thành viên trách nhiệm hữu hạn sẽ góp vốn vào quỹ Đầu tư mạo hiểm.

QUY MÔ ĐẦU TƯ

Các nhà đầu tư thiên thần với tư cách cá nhân thường đầu tư trung bình trong khoảng từ $25.000 đến $100.000 bằng số tiền của chính họ. Trong khi đó các nhà đầu tư mạo hiểm thường đầu tư trung bình khoảng $7 triệu cho một công ty.

LỢI NHUẬN CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THIÊN THẦN VÀ NHÀ ĐẦU TƯ MẠO HIỂM

nhà đầu tư thiên thần đầu tư sớm hơn nhà đầu tư mạo hiểm  nên chính vì thế họ sẽ có rủi ro cao hơn đối với các khoản đầu tư. Dù vậy, họ cũng tìm kiếm những mức lợi nhuận tương tự mà nhà đầu tư mạo hiểm tìm kiếm – chẳng hạn 10 lần khoản đầu tư trong 5 năm. Lý do mà họ tìm kiếm lợi nhuận cao như vậy là do một nửa các khoản đầu tư của họ có thể mất trắng. nhà đầu tư mạo hiểm và nhà đầu tư thiên thần có 1 điểm chung là đều muốn có được lợi nhuận trong tất cả danh mục đầu tư của họ là khoảng 20-30% mỗi năm.

Hầu hết các nhà đầu tư thiên thần và nhà đầu tư mạo hiểm đều tìm kiếm cơ hội Thoái vốn (exit), hay còn gọi là Sự kiện tạo thanh khoản (Liquidity Event) để thu hồi vốn trong vòng từ 3-5 năm. Tất nhiên vài khoản đầu tư có thể cần thời gian dài hơn, nhưng các nhà đầu tư thiên thần cần lấy lại số tiền của họ, còn các nhà đầu tư mạo hiểm thậm chí bị đặt dưới áp lực lớn hơn vì một quỹ đầu tư mạo hiểm điển hình thường có vòng đời 10 năm, sau đó quỹ phải hoàn trả toàn bộ vốn và lợi nhuận cho các thành viên

Sự tham gia và Hội đồng quản trị:

Khi các nhà đầu tư thiên thần đầu tư theo nhóm, sẽ có ít nhất một nhà đầu tư tham gia vào Hội đồng quản trị và đại diện cho quyền lợi của các nhà đầu tư. Nếu nhà đầu tư thiên thần có những đóng góp đáng kể, họ sẽ tiếp tục có chỗ đứng trong Hội đồng quản trị kể cả sau khi các nhà đầu tư mạo hiểm đầu tư. Trong những trường hợp khác, nhà đầu tư mạo hiểm sẽ đại diện nhà đầu tư còn nhà đầu tư thiên thần đóng vai trò người quan sát, không có quyền biểu quyết, hoặc rút toàn bộ khỏi Hội đồng.