Đất phát triển hạ tầng là gì? Sử dụng đất hạ tầng thế nào hợp lý nhất?

Một trong những chiến lượt ưu tiên để phát triển kinh tế và xã hội đó là xây dựng hệ thống kết cấu cơ sở hạ tầng, tập chung quy mô để phát triển khu đô thị tập trung và có bước đột phát nhằm lan tỏa trong quá trình sử dụng đất hiệu quả.

Đất phát triển hạ tầng tăng 156, 9 nghìn ha so với 2010

Từ bộ tài nguyên và môi trường đến năm 2015 tổng diện tích để phát triển cơ sở hạ tầng của cả nước lên đến 1.338,32 nghìn/ha tăng ở mức  156,9 nghìn ha trong năm 2010 (tổng bình quân hàng năm lên đến 31.40 nghìn ha). Theo quy hoạch sử dụng đất diện tích đất sử dụng phát triển hạ tầng giai đoạn 2011 – 2015 (1.430 nghìn ha).

Trong đó, lĩnh vực hạ tầng có sự gia tăng về đất nhiều nhất là hạ tầng giao thông. Giai đoạn 2011 – 2015 đã sử dụng 691,18 nghìn ha đất, tăng 91,65 nghìn ha so với năm 2010 (bình quân khoảng 18,33 nghìn ha/năm). Cả nước đã xây dựng, nâng cấp, cải tạo trên 4.500 km đường quốc lộ, 70.000 km đường giao thông nông thôn và nâng cấp, mở rộng nhiều cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng hàng không.

Đứng thứ hai trong việc sử dụng đất phát triển hạ tầng là lĩnh vực năng lượng với 146,07 nghìn ha, tăng 23,78 nghìn ha so với năm 2010. Tiếp đó là quỹ đất dành cho thủy lợi, cơ sở giáo dục – đào tạo, cơ sở thể dục – thể thao… với số tăng lần lượt là 18,58 nghìn ha, 9,12 nghìn ha, 5,17 nghìn ha so với năm 2010.

Đất phát triển hạ tầng là gì? Sử dụng đất hạ tầng thế nào hợp lý nhất?

Cần điều chỉnh quy hoạch đất

Trên cơ sở đánh giá nhu cầu sử dụng đất phát triển hạ tầng trong thời gian tới, Chính phủ đề nghị Quốc hội điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) cấp quốc gia. Theo đó, đến năm 2020, quỹ đất dành cho phát triển hạ tầng là 1.561,39 nghìn ha, tăng 223,07 nghìn ha so với giai đoạn 2011 – 2015.

Đánh giá về phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp quốc gia, đại diện cơ quan thẩm tra, ông Nguyễn Văn Giàu cho biết, Ủy ban Kinh tế (UBKT) của Quốc hội tán thành với sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp quốc gia.