Lãi suất ngân hàng VietinBank cao nhất tháng 3/2021 là bao nhiêu?

Tháng 3 này, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vẫn duy trì lãi suất tiền gửi huy động tại tất cả các kỳ hạn gửi.

Biểu lãi suất ngân hàng Vietinbank áp dụng cho phân khúc khách hàng cá nhân dao động trong phạm vi từ 3,1%/năm đến 5,6%/năm, lĩnh trả cuối kỳ. Các kỳ hạn huy động tiền gửi đa dạng từ 1 tháng đến 36 tháng và trên 36 tháng.

Các khoản tiền gửi trong thời gian ngắn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng được ấn định với lãi suất 3,1%/năm. Lãi suất ngân hàng Vietinbank tại các kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng quy định chung lãi suất là 3,4%/năm. VietinBank áp dụng cùng mức lãi suất là 4%/năm cho tất cả các khách hàng có nhu cầu mở mới và tái tục khoản tiết kiệm tại kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng.

Bên cạnh đó, lãi suất ngân hàng VietinBank tại kỳ hạn từ 12 tháng đến 36 tháng và trên 36 tháng cùng được niêm yết ở mức 5,6%/năm. Đây cũng được cho là mức lãi suất cao nhất đang được triển khai tại VietinBank ở thời điểm này.

Với trường hợp khách hàng gửi tiền trong thời gian ngắn dưới 1 tháng sẽ được hưởng lãi suất là 0,2%/năm. Tiền gửi không kỳ hạn có lãi suất được duy trì ở mức 0,1%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng VietinBank cập nhật mới nhất trong tháng 3/2021

Kỳ hạn

Trần lãi suất huy động (%/năm)

Khách hàng Cá nhân

Khách hàng Tổ chức (Không bao gồm tổ chức tín dụng)

VND

USD

EUR

VND

USD

EUR

Không kỳ hạn

0,1

0

0

0,2

0

0

Dưới 1 tháng

0,2

0

0,2

0

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng

3,1

0

0,1

3

0

0,1

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng

3,1

0

0,1

3

0

0,1

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng

3,4

0

0,1

3,3

0

0,1

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng

3,4

0

0,1

3,3

0

0,1

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng

3,4

0

0,1

3,3

0

0,1

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng

4

0

0,1

3,7

0

0,1

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng

4

0

0,1

3,7

0

0,1

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng

4

0

0,1

3,7

0

0,1

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng

4

0

0,1

3,7

0

0,1

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng

4

0

0,1

3,7

0

0,1

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng

4

0

0,1

3,7

0

0,1

12 tháng

5,6

0

0,2

4,9

0

0,2

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng

5,6

0

0,2

4,9

0

0,2

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng

5,6

0

0,2

4,9

0

0,2

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

5,6

0

0,2

4,9

0

0,2

36 tháng

5,6

0

0,2

4,9

0

0,2

Trên 36 tháng

5,6

0

0,2

4,9

0

0,2

Nguồn: VietinBank

Tương tự, lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng là tổ chức/doanh nghiệp cũng được duy trì so với trước đây. Các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến trên 36 tháng có lãi suất dao động từ 3%/năm đến 4,9% năm.

Theo đó, kỳ hạn 1 tháng đến dưới 3 tháng có lãi suất ngân hàng Vietinbank quy định ở mức thấp nhất là 3%/năm. Tiền gửi tại kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng có lãi suất ấn định là 3,3%/năm. Tất cả các kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng cùng niêm yết chung lãi suất là 4,7%/năm.

VietinBank không đổi lãi suất 4,9%/năm áp dụng cho các khoản tiết kiệm của phân khúc khách hàng doanh nghiệp tại kỳ hạn từ 12 tháng đến trên 36 tháng.

Lãi suất tại các kỳ hạn gửi ngắn dưới 1 tháng và tiền gửi không kỳ hạn đồng thời là 0,2%/năm.