Phát hoảng với khái niệm dự án đầu tư phát triển là gì

Theo khảo sát, Việt Nam đang thuộc top đầu các quốc gia có tỷ lệ có sự tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới và nhận được vốn đầu tư quốc tế nhiều nhất. Cùng với sự thay đổi chóng mặt đó đó xuất hiện nhiều dự án đầu tư phát triển kinh tế hạ tầng. Vậy, khái niệm dự án đầu tư phát triển là gì, bạn đã nắm rõ chưa?

Định nghĩa dự án đầu tư phát triển là gì?

Đầu tư phát triển là một phương thức khác thuộc loại hình đầu tư trực tiếp nhằm duy trì và thúc đẩy các hoạt động để tạo ra năng lực mới trong sản xuất kinh doanh của  đơn vị sản xuất và cung ứng dịch vụ. Đồng thời đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế tại mỗi quốc gia, đây chinh là tiền đề, là cơ sở cho các hoạt động đầu tư khác.

Dự án đầu tư phát triển là một tập hợp các hoạt động đặc thù nhằm tạo nên một thực tế mới có phương pháp trên cơ sở các nguồn lực nhất định.

Một dự án đầu tư phát triển cần đảm bảo đầy đủ các yếu tố sau:

  • Các mục tiêu cần đạt được khi thực hiện dự án: Cần phải xác định rõ ràng mục tiêu dự án đó mang lại.
  • Các kết quả: Cần có kết quả để thúc đẩy cho các mục tiêu tiêp theo của dự án.
  • Các hoạt động: Đảm bảo các nhiệm vụ hoạt động để dự án diễn ra nhanh và đúng tiến độ đề ra.
  • Các nguồn lực: Tính toán kĩ lưỡng nguồn nhân lực về vật chất, tài chính và con người.
  • Thời gian: Xác định rõ độ dài thực hiện DAĐT cần được cố định.

Theo khảo sát, Việt Nam đang thuộc top đầu các quốc gia có tỷ lệ có sự tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới và nhận được vốn đầu tư quốc tế nhiều nhất. Cùng với sự thay đổi chóng mặt đó đó xuất hiện nhiều dự án đầu tư phát triển kinh tế hạ tầng. Vậy, khái niệm dự án đầu tư phát triển là gì, bạn đã nắm rõ chưa?

Đây là một khái niệm rất trừu tượng và khó hiểu nên việc cố gắng nắm rõ định nghĩa về thuật ngữ dự án đầu tư phát triển là gì đôi chút sẽ mang lại sự khó khăn nhất định. Hi vọng những chia sẻ trên đây sẽ phần nào mang lại cho bạn một nguồn kiến thức bổ ích.

theo tuoitrequan10