Tìm hiểu khu tái định cư là gì?Ai được ở nhà tái định cư?

Để tìm hiểu khu tái định cư là gì? Đầu tiên các bạn cần nắm rõ những khái niệm về thu hồi đất, việc tiến hành bồi thường đất theo quy định của nhà nước và những hỗ trợ trong việc thu hồi đất.

Ai được ở nhà tái định cư?

Nhà ở tái định cư là nhà ở để bố trí cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở, bị giải tỏa nhà ở theo quy định của pháp luật.

Theo Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP các trường hợp được hỗ trợ nhà ở tái định cư, cụ thể:

Trường hợp 1: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Sổ đỏ hoặc đủ điều kiện cấp Sổ thì bồi thường bằng đất hoặc nhà ở tái định cư nếu đáp ứng được 02 điều kiện sau:

+ Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND cấp tỉnh;

+ Không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi.

Lưu ý: Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc bằng nhà ở tái định cư thì được Nhà nước bồi thường bằng tiền.
Tìm hiểu khu tái định cư là gì?Ai được ở nhà tái định cư?

Về hình thức tái định cư

  • Tái định cư theo phương thức di dân vào khu vực đô thị hóa.
  • Tái định cư theo phương thức chuyển dịch vào vùng nội hoặc ngoại thành theo mong muốn của người dân.
  • Tái định cư theo phương pháp chuyển dịch tại chỗ khi nâng cấp các khu dân cư.

Về mặt tính chất

  • Tái định cư mang tính bắt buộc.
  • Tái định cư mang tính tự nguyện.

Trên đây là những khái niệm liên quan đến tái định cư phân loại tái định cư. Từ những thông tin này hy vọng đã giúp các bạn giải đáp được thắc mắc dự án tái định cư là gì?